Zobrazení agendy Hodnocení

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Hodnocení

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Hodnocení (výchozí) Pro účetní jednotku Naše firma zobrazí všechny šablony Hodnocení a záznamy rychlého hodnocení.

 

Související dokumenty