Nastavení agendy Kusovníky

Maximální úroveň rozpadu kusovníku

Abyste zabránili nechtěnému zacyklení při zobrazení rozpadu kusovníku, nastavte v dialogu Možnosti Vario číslo vyšší, než je skutečný počet rozpadů výrobku na komponenty (například 1000) – obr. 1.

Nastavení v možnostech agendy Kusovníky

Obrázek 1: Nastavení v možnostech agendy Kusovníky.

 

Související dokumenty