Používání prvotních dokladů v Daňové evidenci

Rozdíly oproti nastavení Podvojného účetnictví

Používání prvotních dokladů je stejné, jako u záznamů pro podvojné účetnictví. Pouze na kartě Položky, v záložce Účetnictví, v poli Předkontace se nabízí konta daňové evidence (správa těchto kont se provádí v modulu Účetnictví).

 Protože se v Peněžním deníku účtují záznamy z Banky, Pokladny a Interních dokladů, přebírají se konta nastavená v těchto modulech. Pokud máte konto nastavené u faktury, která je celá proplacena bankou, nemusíte znovu konto v bance nastavovat, ale automaticky bude při zaúčtování v Peněžním deníku účtováno na konto faktury.

Při platbě zálohových faktur v Daňové evidenci není nutné doplňovat do položek bankovního výpisu předkontaci.

Předkontace se doplní v průběhu zaúčtování automaticky podle vyplněných položek na zálohové faktuře. Zaúčtování platby zálohové faktury nebere v úvahu DPH, zachovává však rozpis na různé použité předkontace. Může se tak vytvořit několik řádků, stejně jako u platby běžné faktury.

 

Navazující dokument