Počítaná pole v průvodci vystavením objednávek

V okně Průvodce vystavením objednávek (obr. 5, dále jen "Průvodce"), kde se vybírají produkty, naleznete combo box Zobrazení. Výchozí hodnota je Bez podrobností. Je-li vybrána tato hodnota, průvodce zobrazuje jen sloupce, které jsou pevně dané. V seznamu je výchoze jen tato možnost.

V SDK jsou k dispozici dvě zobrazení:

 • Objednávky/PVO01
 • Výroba/PVO01

Tato zobrazení slouží jako základ pro tvorbu vlastních zobrazení, jako taková se nikdy nepoužijí.

Příklad přidání vlastního zobrazení

 1. Otevřete SDK na záložce Zobrazení.
 2. Najděte zobrazení Objednávky/PVO01.
 3. Zkopírujte zobrazení a přejmenujte je, např. na Objednávky/PVO81.
 4. Změňte název zobrazení, např. na Moje zobrazení.
 5. Změňte popis zobrazení (na Popis mého zobrazení), první řádek popisu se ukáže uživateli pod combo boxem.
 6. Změňte SQL. Základem v příkladu je tabulka Plán objednání. Je výhodné, když dotaz vrací jen záznamy z této tabulky, seskupené za Produkt, Variantu, Sklad. K tomuto základu je možné přidávat další sloupce (například Katalogové číslo z katalogu). Pozor, ať se neduplikují záznamy za Produkt/Varianta/Sklad. Parametr na Sklad, uvedený v příkladu, je nutné zachovat.
 7. Namapujte pole na prvky U_01U_60. Vše jsou textboxy. Nemapujte pole Produkt/Varianta/Sklad.
 8. Zavřete SDK, otevřete Průvodce.
 9. Proklikejte se až k výběru produktů.
 10. Vyberte zobrazení Moje zobrazení. V popisu zobrazení se objeví Popis mého zobrazení a v tabulce se seznamem doporučených produktů a služeb k objednání sloupec Katalogové číslo.

Nevýhody a omezení

 • Hodnoty se načítají jen pro produkty, které jsou v plánu objednání, a jen v okamžiku výběru zobrazení. Hodnoty se nenačítají k produktům, vloženým do průvodce ručně do nového řádku.
 • Výchozí zobrazení neslouží k úpravě.
 • Výpočet uživatelského zobrazení průvodce zpomaluje.
 • Zobrazení musí vytvořit zkušený konzultant.
 • Chybné zobrazení může poškodit funkce Průvodce.