Obchod a výroba

Obchod

Zjednodušený přístup k prohlížení a výběru produktů pomocí funkce Vybrat zboží na doklad bez nutnosti vystavit doklad, což je výhodné například při telefonickém zodpovídání dotazů na dostupnost zboží.

Výroba

Modul Výroba má za úkol zabezpečit kompletní výrobní proces včetně plánování výroby, řešení výrobního procesu, evidenci vstupních zdrojů pro potřeby sledování režie a mezd a další. Ke každému výrobnímu kroku lze přiřadit oceněné operace se zdroji, kterými může být výrobní zařízení i lidská práce. Vyřešit umí kompletaci stejně jako složitější rozpracovanou výrobu.

Změnové řízení

Modul Varia Změnové řízení je určen pro monitoring firemních procesů, v rámci kterých jsou na základě vnitrofiremních pravidel prováděny například úpravy daného výrobku (konstrukční a technologické změny) nebo organizační změny. Modul je v podmínkách Varia primárně navržen k evidenci změn prováděných v dokumentacích (typicky v technické dokumentaci výroby).

 

Související dokumenty