Úpravy (Ribbon)

Pás karet je navržen tak, aby usnadňoval a urychloval vyhledávání příkazů potřebných k provedení pracovní činnosti. Příkazy jsou uspořádány v logických skupinách, které jsou společně soustředěny pod jednotlivými kartami. Každá karta odpovídá určitému typu činnosti. Tyto činnosti jsou rozděleny do skupin. Ve skupině vyberete konkrétní položku. Z nabídek vybíráte požadované příkazy, jejichž výčet uvádíme níže. Nápovědu k příkazu zobrazíte klepnutím na textový link.

  • Pás karet můžete minimalizovat tlačítkem Minimalizovat pás karet (Ctrl+F1) (Ctrl+F1), abyste získali více místa na obrazovce. V takovém případě se na pásu karet zobrazí pouze názvy karet.
  • Vario Backstage otevřete kdykoliv z prostředí aplikace kliknutím na kartu  Soubor 

Položky skupin na kartě Úpravy

Obrázek 1: Položky skupin na kartě Úpravy.

Položky skupiny Schránka

  • Vložit (vložení obsahu schránky na pozici kurzoru)
    • Vložit jinak...
    • Přidat
  • Vyjmout (vyjmutí výběru a zkopírování do schránky)
  • Kopírovat (kopírování výběru do schránky)
  • Chyby vložení

Položky skupiny Záznamy

 

Navazující dokumenty