Vytvoření nového záznamu pro výrobu v katalogu produktů

Definici (nový záznam) výrobku nebo polotovaru či sady je potřeba vytvořit v agendě Katalog, protože výrobek, polotovar nebo sada je produkt jako jakýkoliv jiný, tzn. jako zboží, materiál, nebo dokonce i služba. Použít můžete dva postupy:

  1. Založení nového produktu v agendě Katalog
  2. Založení nového produktu do katalogu z agendy Kusovníky

Obě metody vedou k totožnému výsledku, záleží jen na vás, který zvolíte.

1. Založení nového produktu v agendě Katalog

Dialog Produkt, karta Obecné, typ produktu Výrobek

Obrázek 1: Dialog Produkt, karta Obecné.

 

V dialogu Produkt na kartě Obecné (obr. 1), pro typ produktu Výrobek, doporučujeme vyplnit, kromě ostatních, zejména tato pole:

Typ produktu  Výrobek (Polotovar, Sada).
Popis  Název výrobku (zboží, služby).
Výchozí sklad  Vybraný sklad, který agenda Výroba používá k naskladnění a vyskladnění vyrobených výrobků. 
Ekonomická dávka Objem výroby v jednotkách, které vyjadřují minimální objem výroby, při kterém se už vyplatí výrobek vyrábět.
Většina výrob má specifické seřizování (výrobní linky), které stojí určité konstantní množství peněz (náklady na seřizování). Pokud by se vyráběly malé dávky, tzn. například jen jeden kus, byly by náklady na jeho výrobu neúměrně vysoké, takže by takový výrobek byl nepřiměřeně drahý (vysoká prodejní cena). Platí tedy, že čím vyšší je hodnota v poli Ekonomická dávka, tím nižší je výrobní (koncová prodejní) cena výrobku. Náklady na seřizování (údržbu apod.) se rovnoměrně rozloží do počtu ekonomické dávky a tak je jeden kus zatížený velmi malou finanční částkou, která je spojená se seřizováním, údržbou. V případě, že se při technologickém postupu neseřizuje vůbec, je lhostejno, zda-li v tomto poli bude množství 1, 2 nebo 50.
Doba výroby S hodnotou pole počítá Průvodce vystavením výrobních zakázek, který podle uvedené doby výroby plánuje termíny dodání. Doba se uvádí v hodinách a je vztažena k Ekonomické dávce.
Výrobní strategie Strategie mají v podstatě za úkol rozdělit celkově požadované množství na menší množství a tato množství vložit na položky dokladů, tzn. na položky výrobní zakázky a přiřadit jim datum plnění. Seznam výrobních strategií je shodný jako u ostatního zboží. Pro výrobní strategii platí stejná pravidla jako pro nákupní strategii.
Doba dodání  Obvyklá, nebo předpokládaná doba dodání výrobku (ve dnech).

 

2. Založení nového produktu do katalogu z agendy Kusovníky

Produkt pro výrobu lze v systému Vario založit také v agendě Kusovníky. Před vytvořením nového záznamu je třeba přepnout výchozí zobrazení Kusovníky na zobrazení Výrobky. Až poté je možno nový výrobek nebo polotovar či sadu založit pomocí funkce nový záznam.

 

Nejdříve v dialogu Založení záznamu zvolíte typ produktu, pro který zakládáte katalogovou kartu ...

 

Dialog Založení záznamu

Obrázek 2: Výběr typu záznamu.

 

... poté vyberete knihu, do níž má být záznam vytvořen.

 

Dialog pro výběr knihy v agendě

Obrázek 3: Seznam názvů knih se může od vašeho lišit.

 

V detailu dialogu Produkt na kartě Obecné vyplňte pole: Typ produktuPopis, Výchozí sklad, Ekonomickou dávku, Dobu výroby, Dobu dodání a Výrobní strategii (viz popis výše včetně Obrázek 1: Dialog Produkt, karta Obecné). Jestliže chcete u výrobků sledovat množstevní skupiny a varianty, postupujte podobně jako u jiných produktů dle dokumentace Množstevní skupiny a přepočet jednotek v dokladuMnožstevní rozlišení pomocí funkce Varianty.

Založením nového produktu typu Výrobek (Polotovar, Sada) v systému Vario vytvoříte pouze katalogovou kartu. Výrobek a položky výrobku (kusovníky) však musí mít také skladovou kartu. Ta se vytvoří buď automaticky při příjmu komponenty (výrobku) na sklad, nebo můžete skladové karty vytvořit dopředu hromadně v agendě Sklad volbou z menu Agenda l Naplnit sklad z katalogu... Nezapomeňte také ve skladové kartě nastavit objednací strategii.

 

Máte-li definovaný výrobek, můžete jeho složení, tzn. jeho kusovník definovat dvěma způsoby, které jsou popsány v dokumentu Zadávání kusovníků.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty