Zobrazení agendy Plán údržby

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Plán údržby

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení)  Plán údržby (výchozí) Seznam záznamů všech plánů údržby (servisních tiketů) z aktuální knihy nezávisle na roku, včetně údajů evidovaných v detailu záznamu Zařízení. Důležité údaje jsou stav tiketu (zvýrazněný stav OK) a termín splnění zásahu (červeně podbarvené datum v případě překročení termínu zásahu, např. 13.9.2013).
   Plán údržby + úkony Ke každému plánu údržby (servisnímu tiketu) zobrazuje položkově plánované úkony z aktuální knihy nezávisle na roku, včetně stavu a termínu splnění zásahu.
   Plán údržby + zařízení Ke každému plánu údržby (servisnímu tiketu) zobrazuje zařízení z aktuální knihy nezávisle na roku, včetně stavu a termínu splnění zásahu.

 

Související dokumenty