Nastavení agendy Personální management

Nastavení složky záznamů agendy Personální management

V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů, vyberte přednastavenou cestu nebo zapište vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

Oprávnění v agendě Personální management

Doporučujeme, aby nastavení realizoval:

  • Administrátor Varia.
  • Specialista dodavatele systému Vario.
  • AVP – naši partneři.

Jestliže potřebujete zamezit přístup do agendy některým uživatelům, nastavte oprávnění na úrovni knihy a agendy.

Věnujte pozornost nastavení specifických oprávnění pro agendu Personální management:

  1. Nastavení kvalifikací
  2. Nastavení pomůcek
  3. Nastavení pracovních pozic
  4. Organizační struktura

Pokud potřebujte zabránit uživatelům v použití zobrazení a nebo tiskových formulářů, nastavte další oprávnění na úrovni zobrazenítiskových formulářů.

 

Navazující dokumenty