Nastavení agendy Servisní tikety (Servis)

Agenda obsahuje servisní tikety vzniklé z: naplánovaných pravidelných předpisů, nebo servisních tiketů vytvořených pro jednotlivé případy při provádění jednotlivých servisů.

  • možnostech knihy – volba Související knihy doporučujeme nastavit vazbu, do které knihy se budou vystavovat zakázky, faktury, pokladní doklady, které lze ze servisního tiketu vytvořit.
  • Dále doporučujeme nastavit související sklad – v okamžiku, kdy se vloží materiál, se „sklad” vyplní podle souvislosti v možnostech knihy a také související skladový doklad, tj. do jaké knihy se poté vytvoří výdejka.

 

Tabulka 1: Možnosti knihy › Související knihy.

Typ souvislosti Související kniha
Servisní tiket - Výdejka Skladové doklady
Servisní tiket - Zakázka Zakázky
Servisní tiket - Faktura vydaná TUZEMSKO
Servisní tiket - Pokladní doklad příjmový Pokladna CZK
Sklad Sklad 5

 

Vytvoření vlastního – uživatelem definovaného (u_*) pole

Karta Vlastní slouží pro zápis údajů do uživatelem definovaných polí nebo do polí již ve Variu existujících. Karta Vlastní je ve většině agend skryta. Zobrazíte ji tak, že k poli v dialogu Možnosti pole povolíte zobrazení karty zaškrtnutím volby Zobrazit pole na kartě Vlastní. Uživatelská pole definujete v dialogu Možnosti Vario.

V agendě Servisní tikety můžete používat (u_*) polí:

  • U_01U_020 typu textbox,
  • U_001U_010 typu checkbox.

 

Související dokumenty