VarioLib.dll a .net framework

 

VarioLib.dll je COM objektová knihovna. COM objekty lze používat z aplikací .net, ale nelze používat výchozí instance objektů. Proto je potřeba vytvořit proměnnou typu VarioClass a přes ni přistupovat k funkcím VarioLib.

 

Příklad


using System;
namespace ConsoleApplication2
{
      /// <summary>
      /// Summary description for Class1.
      /// </summary>
      class Class1
      {
            /// <summary>
            /// The main entry point for the application.
            /// </summary>
            [STAThread]
            static void Main(string[] args)
            {
                  //
                  // TODO: Add code to start application here
                  //
 
                  int verzeVaria = 14;
                  VarioLib.Vario v = (VarioLib.Vario)(new VarioLib.Vario()).Object;
                  v.NastavitProfil( "C:\\Dokumenty\\Database\\Vario12\\Data", "uzivatel", "heslo", "uzivatel", "heslo", verzeVaria);
 
                  v.SlozkaVaria = "C:\\Dokumenty\\Database\\Vario12";
   
                  v.AktualniFirma = v.Firmy[1].NazevFirmy;                 
 
                  Console.WriteLine ("počet modulů je {0}", v.Moduly.count);
                  Console.WriteLine ("počet knih je {0}", v.Knihy.count);
                  Console.WriteLine ("aktuální archiv je {0}", v.AktualniArchiv);
 
                  VarioLib.Agenda a = v.Agendy["adresář"];
                  VarioLib.Kniha k = a.Knihy()["adresář"];
 
                  string SQLdotaz = string.Format("select * from {0} where kniha = '{1}';" , a.Tabulka , k.name) ;
                  object jedna = (object)1;
                  object[] NullParams = new object[]{};
 
                  object[] pole =(object[]) v.Databaze.AdHocDotaz(a.DatabazeTabulky, SQLdotaz, ref NullParams).DejSloupec(a.PolePrimarnihoKlice().Item(ref jedna));
 
                  Console.WriteLine ("počet záznamů v knize {0} je {1}", k.name, pole.Length);


                  GC.Collect();
                  v.Konec();
                  GC.Collect();
                           
                  Console.ReadLine();
            }
      }
}