Ceníky přiřazené kontaktu

Kontaktům jsou přiřazené konkrétní ceníky

Prodáváte pouze omezený sortiment? Pro jednotlivý kontakt nebo skupinu kontaktů (odběratel) jste vytvořili jeden prodejní ceník, který obsahuje všechny produkty z Katalogu. V tomto případě nepoužíváte ceny z katalogových karet ani Kategorie cen.

Nákupní ceník je také přiřazen jednotlivému kontaktu (dodavatel), ale nemusí obsahovat všechny produkty. Nákupních ceníků může být více (podle počtu dodavatelů) a jednotlivé položky pak tvoří množinu produktů v Katalogu.

Jednotlivým kontaktům nebo skupinám kontaktů jsou přiřazené konkrétní ceníky (například Prodejní)

 

Kontaktu nebo skupinám kontaktů přiřadíte vlastní ceníky (nákupní nebo prodejní) tak, že tyto ceníky vyberete na kartě Obchodní v poli Ceník nákupní – Ceník prodejní.

  • Pole Kategorie cen zůstane prázdné.

Výběr nebo vytvoření ceníku na kartě Obchodní v poli Ceník nákupní – Ceník prodejní

 

Při vložení kontaktu na doklad bude pro výpočet ceny položky použit jen tento ceník. Ceníky si můžete předem připravit pomocí Nástroje agendy(Agenda)/Ceníky… nebo je definovat přímo na kartě Obchodní pomocí tlačítka Ceníky Ceníky umístěného vedle pole Ceník prodejní – nákupní.

Změna základní ceny v položce dokladu

Při změně základní ceny - po zadání slevy na tuto položku - (za jednotku před slevou) produktu v položce dokladu ovlivněné ceníkovou cenou včetně DPH, jsou pole "Cena s DPH", "Cena bez DPH", "Cena za jednotku", případně i skrytá pole jako "Cena základní s DPH" vypočtena z ceny bez DPH.

 

Navazující dokumenty