Uložené procedury v databázi master

SQL Server 2005 již nelze z důvodu jeho zastaralosti doporučit.

Vario během převodu dat na MS SQL vytváří v databázi master servisní procedury popsané v jednotlivých podčláncích tohoto dokumentu. Procedury jsou automaticky aktualizovány při aktualizacích Varia.

→ Jednotlivé skripty pro vytvoření procedur lze nalézt v adresáři:

  • \Setup\Vario\Moduly\Vario\Data\master\Procedures\90\ (verze MS SQL 2005 a vyšší) instalačního CD nebo datového profilu Varia.

 

→ Chcete-li vytvořit/aktualizovat všechny procedury najednou, použijte skript Upgrade_Master_Procedury.sql ze složky:

  • \Setup\Vario\Moduly\Vario\Data\Prevod_z_V11_MSSQL\90\ (verze MS SQL 2005 a vyšší).

 

Servisní procedury

 

Související dokumenty