spav_updatestats

Provede aktualizaci statistik v databázi (viz Book Online: sp_updatestats nebo UPDATE STATISTICS). Proceduru je vhodné volat například po přesunu databází na jiný server.

Syntaxe

spav_updatestats [@DBName=] JmenoDatabaze

 

Argumenty

[@DBName=] JmenoDatabaze

Jméno databáze, ve které chcete statistiky aktualizovat.

 

Příklad

spav_updatestats @DBName='[Data0001]'

spav_updatestats '[Data0001]'

Provede aktualizaci statistik v databázi Data0001.

 

Poznámky

  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
  • Procedura volá proceduru sp_updatestats.

 

Zpět na hlavní článek →