Nastavení kont v Daňové evidenci

Pro definování kont v Daňové evidenci slouží příkaz Konta... z menu Nástroje agendy/Agenda.

  • Otevře se tabulka, v níž jsou přehledně seřazené názvy syntetických i analytických účtů, které hodláte používat.

Dialog Konta s názvy syntetických i analytických účtů

 

  • Pomocí tlačítka Zanořené zobrazíte zanořená analytická konta dané syntetiky.

Zanořená analytická konta dané syntetiky

 

  • Klepnutím na prvek Plus se rozbalí analytická konta konkrétní syntetiky. Klepnutím na prvek Plus u analytiky se rozbalí seznam kont, na které je možné v Pokladně, Bance nebo Interních dokladech účtovat.
  • Pro přidání nového konta stačí, když ho vepíšete do posledního prázdného řádku příslušné tabulky.
  • Smazání konta provedete označením celého řádku a stisknutím klávesy Delete na klávesnici. Systém se dotáže "Chystáte se odstranit 1 záznamů." Při potvrzení Ano - bude záznam smazán, při stisknutí Ne - záznamy se nezmění.

 TIP: Konta Příjem DPH a Výdej DPH se nenabízí v předkontacích, Vario je používá pro automatické zaúčtování DPH z dokladů. Nesmí se proto odstranit ani změnit název konta.

 

Navazující dokument