Vyřazení majetku

Vyřazení, stejně jako zařazení majetku, je možné udělat pro jednotlivý záznam (na kartě majetku) nebo pro více záznamů najednou (volbou z menu Agenda – Nástroje agendy).

Postup

  • Doplňte si záznam majetku podle přílohy (předkontace na kartě účetních odpisů).
  • Na kartě Obecné vyplňte datum vyřazení a stiskněte Vyřadit…
  • Potvrďte vyřazení majetku tlačítkem Ano.
  • Systém vytvořil interní doklad, ve kterém se účtuje o zůstatkové ceně majetku a jeho vyřazení.
  • Zůstatková cena majetku je nyní nula.

 

Zpět na úvod