Obecné informace o agendě Datové schránky

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

Pokud již máte anebo si založíte datovou schránku a instalujete si agendu Datové schránky, budete ji moci komfortně obsluhovat přímo z programu Vario. Využijete například možnost posílání elektronických faktur ve formátu ISDOC, posílání přiznání k DPH a dalších formulářů rovnou z ekonomického systému.

Volitelná agenda Datové schránky umožňuje vytváření a zpracování záznamů dvou typů zpráv: odeslanýchpřijatých. Agenda umí obsluhovat více než jednu datovou schránku. Každá vaše datová schránka musí používat vlastní knihu.

 

Navazující dokument

Související dokumenty