Instalace a nastavení agendy Kompenzace

Obsah:

Instalace

Instalujte modul Kompenzace.

Nastavení složky záznamů agendy Kompenzace

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů) – obr. 1.

Kniha interních dokladů

Seznam existujících knih interních dokladů (obr. 1). Vyberete (případně založíte novou) knihu, do které chcete vystavovat interní doklady pro kompenzace. Pokud zde žádnou nevyberete, budete systémem při každém vystavení interního dokladu v agendě Kompenzace na tuto knihu dotázáni.

Zahrnout zálohové faktury

Zatržením zajistíte, aby funkce tlačítka Načíst doklady načítala nejen faktury a dobropisy vydané proti fakturám a dobropisům přijatým, ale navíc i zálohové faktury vydané a přijaté (obr. 1).

Výchozí formát souboru pro export

Pokud v detailu návrhu kompenzace zvolíte Ano, odeslat návrh, v následném dialogu Export vybíráte formát, ve kterém si přejete návrh kompenzace odeslat pomocí e-mailového klienta. Formát, který bude automaticky použit, bez nutnosti výběru, vyberete ze seznamu pole v nastavení agendy Kompenzace v dialogu Možnosti Vario (obr. 1).

Nastavení v možnostech agendy Kompenzace

Obrázek 1: Nastavení v možnostech agendy Kompenzace.

Nastavení pro knihu agendy Kompenzace

Jestliže jste si založili pro každé středisko jednu knihu, např. Kompenzace Praha, Kompenzace Brno, Ostrava apod., můžete v sekci Upřesnit – Možnosti knihy Kompenzace (obr. 2), vyplnit údaj pro každý tiskový formulář v poli Vystaveno v zvlášť, například "Praze, Brně, Ostravě"…

Text "Vystaveno v ... ("namísto" 25.7.2012") se objeví na návrhu tiskového formuláře Kompenzace. Když text nevyplníte, na formuláři se bude v pravém horním rohu tisknout pouze datum a rok.

Nastavení v možnostech agendy pro knihu Kompenzace

Obrázek 2: Nastavení v možnostech agendy pro knihu Kompenzace.

 

Nezapomeňte na další nastavení knihy popsané v dokumentu Přidání a nastavení knihy.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty