Doporučení pro práci s agendou Objednávky

Vrácení zboží zadáním záporného množství na prodejním dokladu

Ve Variu můžete vrátit zboží zadáním záporného množství na prodejním/nákupním dokladu (faktuře vydané i přijaté, pokladním dokladu, zakázce i objednávce). Místo výdejky resp. příjemky se k položce se záporným množstvím vystaví vratka.

 

Související dokument