spav_shrinklog

Provede oříznutí databázového logu dané databáze. Proceduru spouštějte pouze po úplné záloze databáze.

Syntaxe

spav_shrinklog [@DBName=] JmenoDatabaze

 

Argumenty

[@DBName=] JmenoDatabaze

Jméno databáze, jejíž log chcete oříznout.

 

Příklad

spav_shrinklog @DBName='[Data0001]'

spav_shrinklog '[Data0001]'

Provede oříznutí všech log souborů databáze Data0001.

 

Poznámky

  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
  • Procedura využívá příkazu BACKUP LOG.

 

Zpět na hlavní článek →