Nastavení se mění na Možnosti

Nastavení a tabulka Systemova_nastaveni nahrazuje objekt Moznosti. V hojné míře tento objekt nahradí i registr. Zápisy do registru se budou používat pro věci spojené s Office a Windows. Veškerá nastavení Varia ukládejte pomocí nových možností.

Možnosti mají dva registry:

  • RegistMoznostiData  - jen pro konkrétní firmu
  • RegistMoznostiProfil - platí pro všechny firmy v profilu

 

Oba se dále dělí na:

  • RegistMoznostiData - nastavení Varia pro všechny uživatele a počítače
  • RegistMoznostiDataUzivatel - nastavení pro konkrétního uživatele
  • RegistMoznostiDataPocitac - nastavení pro konkrétní počítač (složka a pod.)

 

resp.

  • RegistMoznostiProfil
  • RegistMoznostiProfilUzivatel
  • RegistMoznostiProfilPocitac

 

Při ukládání nastavení musíte určit Registr Varia, Modul, Agendu, Knihu a Hodnotu (název hodnoty). Registr a Hodnota jsou povinné. Ostatní závisí na tom, pro jaký objekt je nastavení určeno. Pokud se určí Kniha, musí se určit také Modul a Agenda.

Nastavení se též používalo pro ukládání proměnných za běhu - různé hodnoty, které se neukládaly do databáze a zanikly při ukončení Varia. Nyní se pro ně bude používat objekt Vario.Cache

Stará nastavení se nově budou volat takto:

Původní vlastnost Modul Agenda Kniha Hodnota Typ Const
vAdrZobrPoleFy = "AdrZobrPoleFy" Adresář     Při vložení zobrazit pole str  
vSklFIFO = "SklFIFO" Sklad     FIFO lng  
vSklMetoda = "SklMetoda" Sklad     Metoda lng  
vSklKonMM = "SklKonMM" Sklad     Kontrolovat minimální množství bool  
vSklMinRabat = "SklMinRabat" Sklad     Minimální rabat dbl  
vSklNakCenik = "SklNakCenik" Sklad     Nákupní ceník str  
vSklProdCenik = "SklProdCenik" Sklad     Prodejní ceník str  
vSklSlevyAutomaticky = "SklSlevyAutomaticky" Sklad     Slevy uplatnit automaticky bool  
vUctVedeni = "UctVedeni" X          
vUctUcto = "UctUcto" Účetnictví     Účetnictví lng  
vUctPro = "UctPro" Účetnictví     Účetnictví pro str  
vUctKontrolaDluhu = "UctKontrolaDluhu" Adresář     Upozornit na dluhy str  
vUctKontrSoucty = "UctKontrSoucty" Přijaté doklady     Vyžadovat kontrolní součet bool  
vUctDuplVS = "UctDuplVS" Přijaté doklady     Kontrolovat duplicitní VS bool  
vUctKursRozdily = "UctKursRozdily" Účetnictví     Kursové rozdíly lng  
vUctPenaleDni = "UctPenaleDni" Vydané doklady     Penále dní lng  
vUctPenalePotvr = "UctPenalePotvr" Vydané doklady     Potvrdit vystavení bool  
vUctDPHNahoru = "UctDPHNahoru" Účetnictví     DPH zaokrouhlovat nahoru bool  
vVydZaokrouhlovatMince = "VyDZaokrouhlovatMince" Vydané doklady     Zaokrouhlení do DPH bool  
vPoklZakrouhleniDoDPH = "PoklZakrouhleniDoDPH" Pokladna     Zaokrouhlení do DPH bool  
vZaznamy = "Zaznamy" Vario  Deník   Zaznamenávat lng  
vDinosaurus = "VarDinosaurus" X          
vOdvodDPH = "VarOdvodDPH" Účetnictví DPH   Datum posledního přiznání date  
vUctOdvodDPH = "UctOdvodDPH" Účetnictví DPH   Období plátce lng  
vUctObdobiDPH = "UctObdobiDPH" Účetnictví DPH   Období podle lng  
vSlozkaDokumentu = "SlozkaDok" Vario     Složka dokumentů str  
vPovolenoMenitDoklad = "TmpZauctDoklad" CACHE          
vPovolenoMenitDPH = "TmpDPHDoklad" CACHE          
vEvMajNeDoklady = "EvMajNeDoklady" Evidence majetku     Nevystavovat doklady bool  
vEvMajOdpisOdMesiceZarazeni = "EvMajOdMZ" Evidence majetku     Odpisovat od měsíce zařazení lng  
vKontrolovatCislaZakazek = "ZKontrolovatCislaZakazek" Zakázky     Kontrolovat čísla zakázek bool  
vPoplatkyElOdpaduFV = "PoplatkyElOdpaduFV" Vydané doklady     Poplatky elektroodpadu bool  
vPoplatkyElOdpaduPP = "PoplatkyElOdpaduPP" Pokladna     Poplatky elektroodpadu bool  
vObjednavkyZasklStrict = "ObjednavkyZasklStrict" Zakázky Objednávky   Naskladnit jen konkrétní bool  

Příklady:

MinRabat = Val(App.Nastaveni(vSklMinRabat))
MinRabat = Vario.Moznosti.DejMoznostDouble(RegistMoznostiData, modSklad, "", "", hmMinimalniRabat)

If App.Nastaveni(vSklFIFO) Then
If Vario.Moznosti.DejMoznostLong(RegistMoznostiData, modSklad, "", "", hmFIFO) Then

CenikVychozi = App.Nastaveni(vSklProdCenik)
CenikVychozi = Vario.Moznosti.DejMoznostString(RegistMoznostiData, modSklad, "", "", hmProdejniCenik)

 

Související dokument