spav_dbbackup

Provede zálohu dané databáze do zadaného adresáře a případně smaže zálohy staré a starší, než zadaný počet dní. Pro zálohovanou databázi je vytvořen v zadaném adresáři podadresář shodný s názvem databáze. V adresáři se zálohou jsou zároveň vytvořeny soubory se skripty pro obnovu jednotlivých databází.

Syntaxe

spav_dbbackup [@DBName=] 'JmenoDatabaze', [@CestaBackup=] 'CestaKZaloham', [@SmazatZalohy=] StariZalohy

 

Argumenty

[@DBName=] 'JmenoDatabaze'

Jméno databáze, která se má zálohovat.

 

[@CestaBackup=] 'CestaKZaloham'

Cesta k adresáři, do kterého se má záloha uložit.

 

[@SmazatZalohy=] StariZalohy

Po kolika dnech se mají staré zálohy smazat. Počet dní je určen množstvím půlnocí od provedení zálohy, ne množstvím 24 hodinových intervalů. Pokud je zadáno 0, nejsou staré zálohy mazány.

 

Příklad

1)
spav_dbbackup
@DBName='Data0001', @CestaBackup='\\BackupServer\ZalohySQL', @SmazatZalohy=10

spav_dbbackup 'Data0001', '\\BackupServer\ZalohySQL', 10

Provede zálohu databáze Data0001 do adresáře \\BackupServer\ZalohySQL a odstraní zálohy staré a starší deseti dní.

 

2)
spav_dbbackup 'Data0001', 'Z:\ZalohySQL', 0

Provede zálohu databáze Data0001 do adresáře Z:\ZalohySQL a staré zálohy ponechá.

 

Poznámky

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin. Je-li procedura používána na MS SQL 2005 a vyšším, je nutno povolit proceduru xp_cmdshell. Proceduru xp_cmdshell na MS SQL 2005 a vyšším povolíte pomocí následující sekvence příkazů:

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1
GO
RECONFIGURE
GO
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1
GO
RECONFIGURE

 

Pokud jsou mazány staré zálohy, jsou mazány i související záznamy ze systémových tabulek

msdb..backupmediafamily
msdb..backupfile
msdb..backupset
msdb..backupmediaset

v daném pořadí.

Zpět na hlavní článek →