Provoz Varia jako RemoteApp

Pro provoz Varia jako RemoteApp je vhodné vytvořit v adresáři C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\14 dva skripty:

  • Vario.cmd, které má za úkol provést namapování logických jednotek na adresáře uživatelů s instancí Varia a
  • Vario.vbs, které má za úkol spuštění skriptu Vario.cmd na pozadí (příkazový řádek vyvolaný skriptem Vario.cmd bude skrytý).

Do řádku umístění ve vlastnostech aplikace RemoteApp je poté nutno zadat tuto textovou hodnotu:

C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\14\Vario.vbs

Tímto je tedy vyřešeno jak namapování logické jednotky, tak i problém s přihlašovacím dialogem do Varia.

Vario.cmd

Set RootDrive=V:
Set Cesta="C:\USERS\"
Net Use %RootDrive% /D >NUL
Subst %RootDrive% /D >NUL
Subst %RootDrive% %Cesta%%UserName%
call "C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\14\Vario.exe"

Vario.vbs

CreateObject("Wscript.Shell").Run chr(34) & "C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\14\Vario.cmd" & chr(34),0,True

Cesty ve výše uvedených skriptech je nutno upravit v závislosti na konkrétní instalaci Varia. Skripty nemusí být nutně umístěny v adresáři C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\14, neboť cesty v nich uvedené jsou absolutní. Je však lepší, mít vše na jednom místě.

Před zprovozněním této funkcionality je nutné, aby bylo Vario instalované podle postupu popsaném v dokumentu Altus Vario a Terminal server.

 

Související dokumenty