Obecné informace o agendě Hodnocení

Agendu Hodnocení využijete k hodnocení libovolných záznamů agend programu Vario. Slouží pro vytváření dotazníků hodnocení, sběr hodnot a uchování výsledků hodnocení.

Agenda je určena zejména pro hodnocení zaměstnanců v rámci modulu Personální management, ale pomocí agendy můžete rovněž hodnotit kontakty v Adresáři, například za účelem hodnocení dodavatelů v rámci systému řízení kvality, nebo ji využít pro hodnocení zakázek a nabídek při výběrových řízeních.

 

Související dokumenty