Parametry

Funkce Parametry je řešení určené pro definici a zadávání specifických informací k produktům (především pro potřeby internetových obchodů). Parametry se definují ve vztahu ke kategoriím stromu produktů. Každé kategorii stromu produktů je možné definovat jedinečnou skupinu parametrů, která bude k dispozici a k vyplnění u všech produktů zařazených do dané kategorie.

 • Ke kategorii je možné definovat parametry různých typů a organizovat je do skupin a podskupin.
 • Produkt zařazený do kategorie dědí i všechny parametry definované pro nadřazené kategorie (viz příklad).
 • Hodnoty parametrů se zadávají na kartě Parametry v detailu produktu.
 • Produkt zařazený do více kategorií dědí všechny jejich parametry, přičemž parametry každé kategorie se objeví na samostatné záložce karty "Parametry" (viz příklad).

Definice parametrů

 • Parametry se definují v dialogu Strom produktů (obr. 1), který otevřete z menu Agenda příkazem Strom produktů...
 • Nejdříve vytvoříte strukturu kategorií a produkty do kategorií zařadíte dle popisu v dokumentu Strom produktů.
 • V dialogu Strom produktů se přepnete na kartu Definice stromu.
 • Ze seznamu vyberete kategorii, které chcete přiřadit skupinu parametrů.
 • Klepnete na tlačítko Parametry...

Dialog Strom produktů, karta Definice stromu a okno Parametry kategorie

Obrázek 1: Dialog Strom produktů, karta Definice stromu a okno Parametry kategorie.

Vytvořit nový parametr a skupinu parametrů

 • V okně Parametry kategorie klepnete na textové tlačítko Vytvořit nový parametr (obr. 2).
 • Zadáte a potvrdíte název nového parametru.
 • Nový parametr se zařadí do vnořené úrovně vybrané kategorie.
 • Podobně založíte novou vnořenou skupinu parametrů.
 • Do nové skupiny parametrů můžete vnořit další parametry, které chcete ke kategorii evidovat odděleně (obr. 3).
 • V detailu produktu, na kartě Parametry, se každá skupina parametrů zobrazí jako samostatná záložka (obr. 4).

Okno Parametry kategorie

Obrázek 2: Okno Parametry kategorie.

Vlastnosti parametru

 • Vyberete položku parametru.
 • Vyplníte hodnoty polí na kartách Obecné, Číselník a Vlastnosti (obr. 3 a viz popis Možnosti pole).
 • Cizojazyčný popis parametru zadáte pomocí předdefinovaného číselníku Jazyky.
 • Číselník je možno upravovat, ale doporučujeme zadávat jazyky pouze podle normy ISO 639-1.
 • Klepněte do okna Parametr a z místní nabídky vyberete ze seznamu číselníku požadovanou jazykovou mutaci.
 • Do konkrétního jazyku přeložíte pole Titulek a přístupná pole na kartách Obecné a Vlastnosti.
 • Klepnutím na tlačítko Zavřít data uložíte.
  • TIP: Jestliže publikujete katalog na internetu, lze u produktu překládat text z polí Popis, Anotace a Text na kartě Ostatní.

Okno Parametry kategorie a detail parametru

Obrázek 3: Okno Parametry kategorie a detail parametru.

Vyplnění hodnot parametrů na produktu (Karta Parametry)

 • Otevřete detail záznamu Produkt.
 • V detailu produktu se přepnete na kartu Parametry (obr. 4).
  • Není-li k dispozici, je třeba ji zobrazit.
 • Karta Parametry může obsahovat více záložek podle počtu definovaných skupin parametrů.
 • Skupině parametrů zadáte hodnoty.
 • Jestliže máte definovaný číselník jazykových mutací, klepnete například na záložku kategorie a z místní nabídky vyberete požadovaný jazyk.
 • Do tohoto jazyku přeložíte přístupná pole na záložce kategorie.
 • Klepnete na tlačítko Uložit a zavřít, nebo pokračujete dalším produktem pomocí tlačítek NásledujícíPředchozí na panelu nástrojů (obr. 4).

Detail záznamu Produkt, karta Parametry a záložky skupin parametrů

Obrázek 4: Detail záznamu Produkt, karta Parametry a záložky skupin parametrů.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty