Plánovací tabule (Údržba)

V agendě Plán údržby, příkazem z menu Nástroje agendy(Agenda)/Plánovací tabule otevřete okno Plánování zdrojů (obr. 1), které graficky znázorňuje vytížení techniků (doby trvání zásahů) za zvolené období. Na vodorovné ose je vyjádřen čas, na svislé ose zdroje (technici) a uprostřed se zobrazují naplánované zásahy (tikety).

  • Z místní nabídky můžete vytvořit nový tiket (obr. 1) nebo otevřít existující tiket (plán údržby).
  • Pokud technici používají "dovednosti" ve zdrojích, lze na tabuli filtrovat pomocí výběru dovednosti ze seznamu.
  • Pokud je v Plánu údržby definováno pole Umístění, lze na tabuli filtrovat pomocí výběru umístění ze seznamu.

Okno Plánování zdrojů

Obrázek 1: Okno Plánování zdrojů.

 

Poznámka

Grafické znázornění vytížení technika (zdroje) zobrazíte také v agendě Zdroje příkazem z menu Agenda/Plánování zdrojů...

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty