Hromadný zápis do Deníku událostí

Poslali jste firmám nějakou nabídku nebo informace? Osloveným kontaktům vše zaznamenejte do deníku jako událost. Nemusíte však otevírat každou firmu zvlášť, v agendě Adresář využijte funkci Hromadný zápis do deníku

Postupujte takto:

1. Nejprve v tabulce agendy Adresář vyberete filtrováním požadované kontakty. Pokud filtr nepoužijete, do hromadného zápisu do Deníku událostí budou zahrnuty všechny kontakty z tabulky agendy Adresář. Na výběr filtrováním kontaktů v tabulce agendy vás Vario upozorní dialogem:

 

Omezte výběr kontaktů v tabulce agendy

 

2. Vyberete příkaz menu Agenda/Hromadný zápis do deníku...

 

3. Systém zobrazí dialogové okno Hromadný zápis do deníku. Dále můžete postupovat dvěma způsoby:

 

a) použijete již existující (vzorový) zápis v deníku, který chcete vložit vybraným kontaktům. Vyberete jej podle předmětu konkrétní události deníku z nabídky Combo pole Vzorový zápis v deníku.

 

Hromadný zápis do Deníku událostí

 

Pro detailnější výběr slouží tlačítko Hledat... Otevře dialog Vyberte vzorový zápis do deníku. V seznamu zaškrtnutím CheckBox - Zatržítko označte zápis, který chcete použít a potvrďte OK.

 

Hromadný zápis do Deníku událostí - výběr vzoru

 

Detail vybrané události v poli Vzorový zápis v deníku zobrazíte tlačítkem Otevřít záznam Otevřít záznam. Otevře se dialog Událost deníku.

 

V dialogu Hromadný zápis do deníku klepněte na tlačítko Vytvořit, průvodce zvolenou událost vloží do vybraných kontaktů. Dialog oznámí celkový počet zápisů do Deníku událostí.

 

b) vytvoříte nový záznam do Deníku pomocí tlačítka Vytvořit nový. Otevře se nový záznam agendy Deník událostí. Vyplňte požadovaná pole a záznam uložte. Předmět nového záznamu je nastaven v poli Vzorový zápis v deníku.

 

Klepněte na tlačítko Vytvořit. Průvodce nově vytvořený vzorový záznam uloží k vybraným kontaktům a oznámí celkový počet zápisů do Deníku událostí.

 

4. Průvodce zobrazí seznam vytvořených zápisů u příslušných kontaktů. Záznam deníku související s vybraným kontaktem otevřete tlačítkem Otevřít zápis (například pro doplnění informací). Záznam deníku související s vybraným kontaktem ze seznamu odeberete tlačítkem Odstranit zápis. Potvrzením kontrolního dotazu na odstranění systém zápis v Deníku pro konkrétní kontakt smaže.

 

Vytvořené zápisy u kontaktů

 

5. Průvodce zavřete klepnutím na tlačítko Storno.

 

Událost vloženou do Deníku kontaktu si ověříte otevřením záznamu Kontaktu v tabulce agendy Adresář. Na kartě Deník, ve výchozím zobrazení údajů typu Všechno, záznam naleznete.

 

Související dokument